PROFIL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Nama                                 : SUYITNO

Jabatan                             : Kepala Desa

Tempat /Tanggal Lahir : Pati, 21 April 1960

Pendidikan Terakhir      : SLTA

Alamat                              : RT 04 RW 02

 

Nama                                 : SUPARLAN

Jabatan                             : Sekdes PNS

Tempat /Tanggal Lahir : Pati, 06 Juni 1963

Pendidikan Terakhir      : SLTA

Alamat                              : RT 02 RW 03

 

Nama                                 : SUGIHARTO

Jabatan                             : Kepala Dusun

Tempat /Tanggal Lahir : Pati,

Pendidikan Terakhir      : SLTA

Alamat                              : RT 03 RW 02

 

Nama                                 : JASWADI NOOR

Jabatan                             : Kasi Pemerintahan

Tempat /Tanggal Lahir : Pati, 13 November 1973

Pendidikan Terakhir      : SLTA

Alamat                              : RT 05 RW 01

 

Nama                                 : ASIH ETIKA SARI,SE

Jabatan                             : Kasi Pembangunan

Tempat /Tanggal Lahir : Pati, 02 September 1992

Pendidikan Terakhir      : S1

Alamat                              : RT 05 RW 03

 

Nama                                 : MOCHLAS

Jabatan                             : Kasi Kesra

Tempat /Tanggal Lahir : Pati,

Pendidikan Terakhir      : SLTA

Alamat                              : RT 01 RW 01

 

Nama                                 : FUJI WAHYUNI

Jabatan                             : Kaur Administrasi dan Umum

Tempat /Tanggal Lahir : Pati, 12 Juni 1991

Pendidikan Terakhir      : SLTA

Alamat                              : RT 01 RW 03

 

Nama                                 : HARTINI

Jabatan                             : Kaur Keuangan

Tempat /Tanggal Lahir : Pati,

Pendidikan Terakhir      : SLTA

Alamat                              : RT 03 RW 04

 

Nama                                 : SUNHAJI

Jabatan                             : Staf Kasi Pembangunan

Tempat /Tanggal Lahir : Pati, 16 Juni 1976

Pendidikan Terakhir      : SLTA

Alamat                              : RT 04 RW 02

 

Nama                                 : SUKAMTO

Jabatan                             : Staf Kasi Kesra

Tempat /Tanggal Lahir : Pati, 14 April 1980

Pendidikan Terakhir      : SLTA

Alamat                              : RT 05 RW 02

 

Nama                                 : GUNAWI

Jabatan                             : Staf Administrasi dan Umum

Tempat /Tanggal Lahir : Pati,

Pendidikan Terakhir      : SLTP

Alamat                              : RT 01 RW 01

 

Nama                                 : AGUS FAHRUR ROZI, SE

Jabatan                             : Staf Keuangan

Tempat /Tanggal Lahir : Pati, 21 Agustus 1993

Pendidikan Terakhir      : S1

Alamat                              : RT 05 RW 02